life 4 balkans NL

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Welkom op de website 'life4balkans.com' van Ludo Hupperts.
Op deze pagina stelt hij zich kort aan u voor en informeert u over de doelstelling van deze site.

Ludo Hupperts (1945) diende 36 jaar als landmachtofficier in de Nederlandse krijgsmacht. Vanaf januari 1993 werkte hij in verschillende militaire NAVO-hoofdkwartieren ter voorbereiding op een missie in het voormalige Joegoslavië. Tweemaal heeft hij aan een missie deelgenomen (Bosnië en Kosovo). Gedurende zijn uitzendingen in Bosnië (nov. 1993 en okt. 1995 tot april 1996) vervulde hij de functies van liaisonofficier en woordvoerder in verschillende hoofdkwartieren. In 1999 werd hij voor de tweede keer uitgezonden, nu naar Kosovo (okt. 1999 tot half april 2000). Hier vervulde hij de functies van plaatsvervangend hoofd en hoofd perscentrum. Na zijn thuiskomst heeft hij verlof genomen en is met zijn vrouw Jeanine drie maanden teruggegaan naar Kosovo om er vrijwilligerswerk te doen. Sedert zijn pensionering (dec. 2000) wonen zij in Spanje. Hier wonen ook hun twee zonen met hun gezinnen.
Gedurende zijn verblijf in Bosnië en later in Kosovo heeft hij zich naast zijn werk ingezet om de slachtoffers van die oorlog te helpen. Na zijn terugkeer in 1995 besloten Ludo en Jeanine die mensen te blijven steunen. Deze site geeft u informatie over hun activiteiten.


- historie:       hoe is het begonnen en waarom is hulp nog steeds nodig
- hulpacties:   welke hulp geven ze en wie komt ervoor in aanmerking
- Sarajevo:     wat is er al bereikt in Sarajevo en hoe gaat het verder
- Kosovo:       wat is er al gedaan in Kosovo en wat zijn de plannen
- boeken:       welke boeken heeft Ludo gepubliceerd en wat gebeurt er met de                     opbrengst
- contact:       hoe kunt u met hem in contact komen   


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu